türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi xl 2

TSK Disiplin Kanunu ve Yorumu 2 Cilt Celal Işıklar Bununla birlikte, belirtilebilecek diğer bir nokta da, idari yaptırımların, yine idare tarafından idarenin vasıtalarıyla tatbik edileceğidir (Sema Ayatar Kızılyar, s.1645). Nitekim bu yapılanma tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi anayasal düzene, demokratik kurumlara ve bizatihi Türk Milletine karşı darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Üstün bir kamu gücü yetkisi niteliğindeki …

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi xl 2 Read More »